Europeiska ERV

I Sverige är Europeiska ERV en av de största aktörerna för privat- och tjänstereseförsäkringar. Varje år försäkrar ERV 1,2 miljoner resenärer och 7 miljoner bank- och kreditkort.


Bakgrund & Mål

Att driva trafik och skapa intressant innehåll genom att prata försäkringar var en av utmaningarna för Europeiska ERV. Försäkringsprodukterna har i sig lågt engagemang och konkurrensen i söket är hög. Dessutom begränsas ERV Europeiska av restriktioner och regler i hur produkterna kan beskrivas. Målet för 2017 var att öka trafiken med +10% jämfört med 2016, och att öka antalet konverteringar i organiskt och köpt sök med +10%, jämfört med året innan.

Resultat

Vi på Raw Digital tog tillsammans med Europeiska ERV fram en ny innehållsstrategi. Vi kallar den “Det händer aldrig mig”. Strategin syftade till att lyfta fram risker med resor och fördelarna med de reseförsäkringar Europeiska ERV säljer. Genom och att jobba aktivt med innehåll och nya landningssidor anpassad efter den nya utgångspunkten i “Det händer aldrig mig”, kunde vi se en stor ökning i trafik. I ett tätt samarbete mellan SEO och SEM där kanalerna kunde dra nytta av varandra fick vi ner kostnaderna samtidigt som trafiken var stabil och konverteringarna ökade i det köpta söket. Detta case vann utmärkelsen “Best search campaign” vid IAB Mixx Awards 2019 vilket vi är mycket stolta över!

“Raw Digital är en byrå med starkt engagemang, stort kunnande och där man som kund verkligen får bra och “rätt attention”. Dessutom är de väldigt enkla att ha att göra med och de blandar på ett professionellt och intressant sätt det strikt affärsmässiga (tydligt fokus på måluppfölning och ROI) med proaktiv kreativitet.

Att vi använder Raw som byrå för såväl SEM som SEO gör det hela ännu bättre eftersom vi i och med detta får ett helhetsgrepp kring söket och kan på så sätt minimera kannibalism samtidigt som vi kan dra nytta av synergieffekter. Vi är mycket nöjda med våra 4 år tillsammans där vi haft stadig och stabil tillväxt år efter år.”

Joakim Sandström – Nordic Head of Online