Meda

Meda är ett multinationellt läkemedelsbolag med en bred produktfåtölj inom olika terapiområden. Meda vände sig till Raw Digital för att få hjälp med att stärka sin synlighet online, relateras med värdeord och ämnen som förknippas med deras produkter.

BAKGRUND

Meda bedriver flera websidor inom olika terapiområden, där man pratar om problemområden och receptfria läkemedel. Tillsammans med Raw Digital har Meda sett över utvalda webbsidors synlighet online. Flera varumärken hade begränsad trafik och synlighet på sökmotorerna, Endwarts var ett av de utvalda varumärkena som hade låg synlighet på sökmotorerna. Målet med arbetet var att öka kvantiteten på trafiken och synligheten för strategiskt viktiga sökord, därigenom stärka varumärkeskännedomen och medvetenheten om produkterna.

RESULTAT

Både den svenska och internationella webbsidorna för Endwarts saknade viktigt innehåll kring närliggande söktermer och problemområden som målgruppen aktivt sökte efter. Man började med att producera helt nya texter, landningssidor och bredda innehållet. Texterna översattes sedan till fyra utvalda länder och språk. Raw Digital optimerade och anpassade texterna efter lokala marknader och såg till att de bibehöll sin kvalitet.

  • Innan lansering hade de flesta ländernas webbsidor låg eller ingen synlighet.
  • Efter lansering hade alla fyra länder signifikant bättre synlighet på sökmotorerna, främst för viktiga strategiska söktermer:
  • + 1185% ökning i trafik för Tyskland
    + 268% ökning i trafik för Sverige

Meda_Logo-2